ZARZĄD

Prezes Zarządu - Katarzyna Zwierzchowska

Wiceprezes Zarządu - Barbara Jagodzińska

Skarbnik - Leszek Drill